M�nefase

INTRO
Hvilke faktorer er viktige for å få en vellykka fisketur? Vær og vindforhold, lufttrykk, vannstand og insektsklekkinger er i alle fall viktige for meg som fluefisker. Men etter å ha lest litt om solunar-teorien på Internett er jeg overbevist om at også sola og månens stilling og bevegelser på himmelen kan ha betydning for fisket. Når det gjelder Glomma og Rena spesielt støtter jeg meg også til følgende: Finn Fonnaas har laget en elektronisk fiskedagbok som gjør det enkelt å systematisere fisketurene og sammenligne dem med månefasene. Statistikkene han kommer fram etter å ha sammenlignet hundrevis av nøyaktig loggførte fisketurer til viser en klar sammenheng mellom gode og dårlige "månefase"-bett-tider.

Statistisk sett skal du få omtrent dobbelt så mye fisk ved å fiske i gunstige solunar-perioder.

Det er ikke bare fisken som lar seg påvirke av sol og måne. Det blir hevdet at alt liv påvirkes. Jeg vil jo tro at noe av grunnen til at vi får markerte bett-tider er at fiskens næringsdyr er mest aktive i nettopp gode solunar-tider.

HVA ER SOLUNAR-TEORIEN?
Amerikaneren som "oppfant" solunar-teorien analyserte tusenvis av fiskerapporter, og han fant ut at hele 90 % av fisken ble tatt når det var nymåne. Så nymåne er altså viktig. Men han fant også ut at i løpet av en solunar-periode (månens omløpstid som er på 24 timer og 53 minutter, og det forklarer hvorfor bett-tidene forskyver seg med ca en time pr dag ) var det fire, markerte perioder der fisket var godt. Dette er når sol og måne går opp eller ned.

BRUKEN AV DENNE SIDA
Ved å klikke deg fram til neste side kan du finne ut når det er full- eller nymåne. Hvis du allerede har ført fiskedagbok og ønsker å sjekke foregående års fisketurer mot solunar-teorien, kan du gå bakover i tid for å sjekke eventuelle vellykkede eller bomturene med månefasene. Du finner tidspunktene for sol/måne opp og ned i SPORTSFISKERENS ÅRBOK eller i den gamle, gode ALMANAKKEN som koster hele kr 30. Her oppgis sol/måne opp/ned i bl.a. Oslo og Trondheim. Egentlig skal man korrigere litt på klokkeslettene for sol/måne opp/ned, men start litt tidlig og fisk i alle fall 2 - 3 timer. Da skal du teoretisk sett ha fått med deg de gode bett-tidene. (Jeg vil rette en spesiell takk til Finn Fonnaas for at jeg har fått lov å bruke "månefaseberegneren" hans)

N�R BITER FISKEN?
Nedenfor er det nevnt en del elementer som i følge solunar-teorien forteller deg når du bør fiske. Jo flere kombinasjoner av disse elementene - jo bedre fiske.

Etter fullmåne er det en god bett-periode som varer 2 til 3 dager etter fullmåne. Så synker intensiteten på bett-perioden til et minimum. Det dårlige bettet varer ca den siste tredjeparten av månefasen. Den beste tida er før månen har kommet opp på himmelen.

Etter nymåne er det en enda bedre bett-periode som varer fra tre til fem dager. Så synker intensiteten på bett-perioden til et minimum. Det dårlige bettet varer ca den siste tredjeparten av månefasen.

Det er to markerte bett-tider i løpet av døgnet som bestemmes av sola: Soloppgang og solnedgang. Hvis sola går opp eller ned i løpet av 30 minutter til en time ved full/nymåne-perioder blir forholdene enda bedre.

Hvis månen går opp eller ned i tillegg til alt det som er nevnt ovafor, kan du forvente deg å oppleve sesongens beste fiske. Alt dette må samkjøres med "vær og føreforhold".

Det er en dårlig bett-periode like før ny/fullmåne.

Juni er den beste måneden. Da er solas og månens påvirkning størst.

Men glem ikke at det beste tidspunktet for å dra på fisketur er så ofte du kan!

Neste side finner du her