Fiskefella i fisketrappa på Storsjødammen
Slik ser den ut, fiskefella som står øverst i fisketrappa på Storsjødammen. Vannstanden i Storsjøen er på denne tida av året tappet ned mange meter under det som er normal sommervannstand. Selve fiskefella er ei firkanta kasse som all fisk som svømmer opp trappa for å komme til Storsjøen svømmer inn i. Her kan forskere og andre som eventuelt har tilgang til fella, sjekke innholdet.

For nesten to år siden var jeg på Storsjødammen for å fotografere damvokteren. Siden han er en av de få som har nøkkel til vinsjen som heiser opp fella, tok vi en titt for å se om det var noen pene fisk der. Og det var det: En GAMPEØRRET! Det er å overdrive å si at den var like lang som armen din, men det mangler ikke så mange centimeterene. Jeg tenkte at denne fantastiske fisken burde jeg fotografere når Ole Nashoug skal sjekke fella, så jeg ringte Ole litt ut på dagen neste dag. Da hadde Ole allerede sjekka fella og DET VAR IKKE NOEN STORØRRET I FELLA!! Denne ørreten var så stor og brei at den måtte ha tvunget seg inn i fella. At den skal ha greid å svømme ut av fella ser jeg på som helt utelukket. Åpningen den da måtte lirke seg inn i er for liten.

Da gjenstår det dessverre bare en mulighet: Det har vært en eller annen menneskelig "mink" på ferde i løpet av natta som har forsynt seg med denne fantastiske fisken!!!!! Og ikke nok med det: Jeg traff på damvokteren på årets Mart'n i Elverum, og han fortalte at stor ørret hadde forsvunnet fra fella før også!!!! Så vidt han visste er ennå ikke noe gjort for å hindre tyveri av ørret fra fiskefella!!!! Jeg må konkludere med følgende: MENNESKELIGE MINKER HAR MED HJELP AV FISKEFELLA I FISKETRAPPA PÅ STORSJØDAMMEN SYSTEMATISK FORSYNT SEG MED DE STØRSTE ØRRETENE SOM SVØMMER I RENAELA I MANGE ÅR!!! Så lenge dette har vært kjent for de som drifter fella - HVORFOR HAR IKKE NOE BLITT GJORT?

Vitsen med fella er antagelig å telle og å ha kontroll med hvordan fisketrappa fungerer. Den er der slik at det skal kunne forskes på fisk. DET ER IKKE VI SPORTSFISKERE, MEN FISKEFORSKNINGEN SOM HAR BLITT DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT STORFISKBESTANDEN I RENAELVA! Jeg stiller meg også følgende spørsmål: Hvis det er slik at fiskeforskningen i Renaelva er en stor trussel mot det det forskes på - storfisken - hva er da vitsen med å forske? Fiskefella har stått i fisketrappa i noen tiår. Gir den ny informasjon? Så lenge det neppe kan være tvil om at noen har forsynt seg med storfisk fra fella - HVORFOR HAR IKKE FISKEFELLA PÅ STORSJØDAMMEN BLITT FJERNET?

Sjekk internettstedet : www.procounter.com Her er et sammendrag:

Aqua Pro Basic är en professionell fiskräknare, baserad på mikrodatorteknik.
I standardutförande urskiljer den uppströms vandrande fisk från blad, grenar och annat som flyter nedströms. Aqua Pro Basic har nollställningsmöjlighet för periodisering av räkningsdata och en tydlig display som visar antal passerade fiskar samt aktuell vattentemperatur.

Aqua Pro Logging har dubbla processorer och internminne för att lagra antalet passerade fiskar och vattentemperatur dag för dag under ett helt år. På den tydliga displayen kan man avläsa antal passerade fiskar, vattentemperatur, datum och klockslag. Möjlighet att gå tillbaka dag för dag för att avläsa antalet passerade fiskar och vattenmedeltemperatur för ett visst datum.
Med Aqua Pro Logging slipper ni läsa av räknaren varje dag.

Aqua Pro Statistics registrerar datum, klockslag och vattentemperatur för varje fisk som passerar. Informationen kan sedan trådlöst eller via kabel enkelt överföras till en extern PC eller laptop. Förprogrammerad statistikmodul finns för användning tillsammans med MS-Office.
Med denna utrustning kommer era data att få en vetenskaplig utformning. Aqua Pro Statistics kan kopplas till internet för enkel avläsning och kan automatiskt överföra informationen till hemsida.

Det å installere et slikt elektronisk telleapparat, som i tillegg gir en del andre data enn ei fysisk fiskefelle, burde vært gjort for mange år siden. Det er også billig og enkelt å installere et digitalt undervannskamera som i tillegg kan filme fisken. Jeg vil ikke hevde at jeg er så utrolig glup, men jeg forstår faktisk ikke følgende: NÅR DET FAKTISK FINNES ET GODT ELEKTRONISK ALTERNATIV SOM TELLER FISKEN UTEN Å FANGE DEN - HVORFOR HAR IKKE FISKEFELLA PÅ STORSJØDAMMEN BLITT FJERNET?
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com