Nordland
Jeg har hatt en MEGET vellykka ferie i Tysfjord-området i Nordland, 1300 km nord for Hedmarks Perle, Elverum. Selv om jeg ikke hadde med fiskestang (jeg var på mineraltur - området er det nest mest mineralrike i Norge), kunne jeg ikke unngå å legge merke til potensialet for sportsfiske i området. Slik som for eksempel plassen dette bildet viser: En tidevannstrøm. I Nord-Norge er det stor forskjell mellom flo og fjære, noe som gjør at vannet i mange fjorder og viker fosser inn og ut gjennom trange sund. Slike plasser er alltid gode fiskeplasser, og jeg har alltid ønsket å utforske slike plasser med fluestang. I den korte stunda vi stod å så på denne strømmen så vi en laks i hyggelig størrelse hoppe høyt i lufta. Siden det er gratis å fiske i saltvann er fisket i slike tidevannstrømmer gratis, selv om du fisker etter laks og sjø-ørret.


Nei, det er ikke ei lakse-elv som renner ut i sjøen, men en spennende tidevannstrøm.
No, this is not a river, but a strong tidal current in the sea. A hot-spot for all kind of sport-fishing for many  saltwater-species and salmon and seatrout.


Jeg kunne ikke dy meg når jeg kom over dette bildet. Her ser du et flyfoto av et stort geografisk område med MENGDER av saltvannsstrømmer. Hele landskapet er formet av sterkt strømmende saltvann. Tenk å ha med fiskestang, oppblåsbar kajakk og mye fotoutstyr i dette området!

I found this picture on the net. The whole area is absolutely FULL of  intersting, fishy, saltwater tidal-currents. I would not mind spending some days with a rod, a boat and lot of camera-equipment here.


Et utsnitt av bildet over. Det er som å se Glomma.

A close-up from the above picture. RELLY interesting, if you ask me.

I Nordland er det også glimrende muligheter for fluefiske i ferskvann. Særlig i sjøer. Fisket er billig og mange steder kan du få leid både hytte og båt. Artene du fisker på er ørret og røye. Naturen i Nordland er FANTASTISK! Nå er ikke jeg laksefisker, men det er laks og sjøørret i alle vassdrag som renner ut i sjøen. ”Vertikalfiske ” i saltvann kan også være meget godt.

Å leie hytte på campingplass koster ca kr 200 – 300 pr natt.

Tysfjordområdet det beste stedet i verden å observere spekkhoggere. De følger sildestimene inn i Tysfjorden, og som en ekstra bonus er det også ekstra mye ørn å se på denne tida.


Laksforsen i Vefsna.
The fall Laksforsen (Salmon Fall) in the salmon and seatrout-river Vefsna.


På veien sydover til Hedmark Perle stoppet vi på Laksforsen i Vefsna. Det er en ganske stor og høy foss som før det ble bygget laksetrapp var et totalt hinder for vandrende laksefisk. Det er også et hinder nå selv med laksetrapp, og det var mengder av laks/sjø-ørret som hoppet mot fossen. Jeg har aldri sett makan til liv noe sted. Så vidt jeg veit ble laksetrappa stengt på midten av 80-tallet, og i hølen nedstrøms Laksforsen stod det garantert 1000 fisk!


Hoppende laks/sjø-ørret i Laksforsen i Vefsna.
Jumping salmon or seatrout in the Laksforsen in the Vefsna river. Oh, I was almost forgetting: The light in the Nordland County! Unforgettable!! This picture was taken at 2230 o'clock in the evening
!! In the summertime the sun is shining 24 hours a day. And now, at the end of July, the daylight was still so strong that I was able to take this slightly unsharp picture with a cheap digital camera.

Nordland county
I went 1300 km north of Elverum for my summer holyday this year, to the area around Tysfjord in the Nordland County. Not to fish, but to enjoy one of my other hobbies – mineral-collecting. But I did notice the fishing potential of the area. In the sea you cand find many strong saltwater tidal currents. Such areas are very hot fishing areas with many saltwater species, but also salmon and sea-trout. The fishing is free since it is in saltwater. When I took picture I saw a nice salmon jumping high in the air.

The Nordland county can also offer good fishing for trout and arctic char in lakes situated in a FANTASTIC landscape. In every stream that flows into the sea you will find salmon and seatrout. The fishing in the sea for saltwater-species is also excellent.

The Tysfjord area is the best place in the World to study killer-whales. This happen in late autumn/January when the herring is spawning. At that time of the year it is also many eagles to be seen.

You can rent a cabin for NOK 200 - 300 a day in the area.

Nordland County has the most beautiful coast-line in the World!

On my way south to Elverum, I stopped to look at the Laksforsen (Salmon Fall) in the salmon river Vefsna River. The fall is so tall that even with a fish ladder, salmon and sea-trout have problems to reach the river upstream from the fall. We saw a lot of small salmon/sea-trout jumping against the fall. I have never seen anything like it. I am sure that there must be 1000 salmon/sea-trouts in the large pool near the fall.

For more information: www.visitnordland.no, www.hamsuns-rike.no, www.orca-tysfjord.no, www.steigenhavfiske.no, www.tysfjord-turistsenter.no, www.walsafari.de

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com