Gammalt fiskeutstyr
Magne Fjellstad fra Rælingen var innom med ei fin, gammal Vangen splitcanestang som han ga som gave til museet. Det var ingen i familien hans som var interessert i stanga, og da mente han at det var like godt å gi den bort til noen som kunne ta vare på den.

Jeg noterte diverse opplysninger om stanga. Magne kjøpte stanga på verstedet til Vangen på Schous Plass i Oslo i 1956 for ca kr 60, noe som var mye penger den gang. Stanga ble mye brukt til våtfluefiske i Hallingdalselva og i vann og vassdrag i Hemsedal. Sin første tørrfluefangede ørret var en på 37 cm som tok på første kastet i elveløpet på nedsiden av Flævatn. En gang var han uheldig og brakk stangtuppen slik at den ble 2 cm kortere, men sønnen til Vangen monterte en ny toppring.

Norsk Skogmuseum i Elverum er interessert i alt av gammalt og nytt fiskeutstyr som har vært brukt i innlandet i Norge. Vi registrerer og noterer bruk og oppbevarer det vi får i store, brannsikre magasiner i underetasjen. Fiskefluer og annet organisk materiale som lett blir spist opp av grådige møll og andre insekter, blir oppbevart i kjølerom.

Her er en oppfordring til alle som har gammalt fiskeutstyr: IKKE kast fiskeutstyret på dynga men gi det til Norsk Skogmuseum på Elverum!

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com