Fiske i Rena
Her kommer en av de mange lidenskaplig og ivrige Renafiskerene, Terje Refsahl fra Hamar, i kajakken sin på Holmbostrekninga. Her er det lovlig å fiske hele året. Siden det stort sett er dypt langs land er det en stor fordel å fiske fra båt, kano eller kajakk.

Været i dag var grått med uttrygt for et lett duskeregn. Vannstanden var svakt synkende på 246,86. Terje hadde kun sett noen få døgnfluer, og i lufta svermet det noen middels store vårfluer. Det var nesten ingen vak å se. Det var ingen fisk som var interessert i flua til Terje, men en familie som var på tur og satt og koste seg med et lite bål hadde fått en harr på spinner. 

Ved utløpet av kraftverkskanalen fra Osa kraftverk like syd for Rødsbrua, stod det noen tjuvfiskere, men jeg veit ikke om de hadde fått noe. 

Fishing in September
Mr Terje Refsahl had tried his luck in the river Rena today, but with no success. In many rivers and lakes all fishing is prohibited at this time of the year. September can be the best fishing-time for grayling in the rivers Glomma and Rena. But the 2006-season has been unusually hot, so the water temperature is too high. I suspect that the good grayling-fishing will start in October.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com