Her er det jeg prioriterer veldig høyt for tiden: Oslofjordprosjektet mitt (Klikk på OSLOFJORDEN på menylinja). Målet er å fotografere strandkanten på alt som finnes av øyer og fastland i hele Oslofjorden. Så langt har jeg tatt ca 3000 gode bilder. 

Det jeg nå gjør er å sjekke hvilke områder som er fotografert og merker av dette på kart. Bildet viser en "mark" av 7 flyfoto som dekker et område på en øy i Østfold. Tilsvarende vil det altså bli langs alt fastland og rundt alle øyer i hele Oslofjorden. Det står igjen litt fotografering, og med de høye kostnadene det er å leie helikopter for flyfotograferingen er det viktig å ha oversikten for å få så effektive flytimer som mulig. Det er heldigvis ikke mange umerkede områder igjen på kartene.

Jeg regner med at de som vil bli mest interessert i det jeg holder på med er alle som koser seg i båt i Oslofjorden. Flyfotoene mine vil være et verdifullt helpemiddel for båtfolket for å bli bedre kjent i fjorden. Jeg har snakket med flere båteiere og mange sier at de oftest drar til de samme øyene og de samme plassene de alltid har gjort. Når jeg fotograferer gjør jeg det på veldig fine sommerdager da veldig mange er ute med båtene sine og koser seg på holmer og skjær. Hvis du ikke er kjent er det bare å studere flyfotoene mine så finner du fram til gromplassene ved å se oppankrede båter. Flyfotoene viser dermed (nesten) alle uthavner i hele Oslofjorden der det er mulig å ankre opp eller fortøye båter til bolter på land.  

Jeg driver også feltarbeid på land og kartlegger og fotograferer alle båtramper, noe som er verdifullt for alle som har båten på henger. Jeg noterer UTM koordinatene på rampene slik at det skal være lett og finne fram. 

Det har blitt meget populært å fiske med flue og sluk fra land i Oslofjorden. Flyfotoene viser veldig godt bunnforholdene og hvor det er mye stein og såkalt leopardbunn. Dermed vil DVDen også bli en god fiskeguide.

Men klikk på OSLOFJORDEN på menylinja så får du mer informasjon om prosjektet.

 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com