Maveinnhold fra harr
Du lurer sikkert på hva harren som sto og vaket i dag ved Forstmannsbrygga ved Skogmuseet spiste? Her ser du resultatet av en kjapp maveoperasjon fra øverst i spiserøret og litt ned i magan: Det det var mest av var dun døgnfluer av i alle fall to arter, det var også et par døgnflueklekkere. På andre plass kom små, sorte insekter og fjærmygg. På tredje plass kom forskjellige landinsekter. Det er verd å merke seg at et av landinsektene var en stor flyvemaur. (Det uten sammenligning mest hårete du kan oppleve av insekter som gir vaking i Glomma er gode flyvemaursverminger, særlig av de store artene). Det var også noen få vårfluehus av sand, så harren har også forsynt seg med godsaker fra sandbunnen av Glomma. Det var også litt planterester, noe den antagelig har fått i seg når den gikk og plukket vårfluehus. Det som var spesielt med maveinnholdet i denne harren var at det ikke fantes ei eneste døgnflunymfe. Det mest spesielle harren hadde spist var noen hvite isoporkuler.

Det aller meste av det som fantes i magan var overflateinsekter enten av vanninsekter eller landinsekter. Dette har helt klart vært en opportunistisk harr som har gearet seg inn på alt som kom flytende.
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com