Vårflue?
Jeg fant dette nydelige 1,5 cm lange insektet ved Glomma i dag. Kan det være ei vårflue?  Det ligner jo på en prikk?  Men se litt nærmere på vingene: De er ikke dekket av hår – altså er det ikke noen vårflue men ei mudderflue. 

Mudderfluer begynner livet som larver i vann. Enkelte arter kan til og med leve i brakkvann mens andre arter er avhengig av rennende ferskvann. De kan leve ganske dypt, og larvene til mudderfluene er blant få insekter som kan leve så dypt vann som 10 meter. Larvestadiet varer i to år. 

På våren, like før larvene har blitt skal forpuppe seg, vandrer de til grunt vann. Etter en stund forlater larvene vannet helt og graver seg ned i jorda langs bredden der de forpupper seg. Etter få uker kryper det voksne insektet opp av jorda. Klekkingen skjer i mai og begynnelsen av juni. 

Det voksne insektet er ikke noen god flyver, og de flyr aldri langt fra vannet. De lever i 3 – 4 uker før de legger egg på vegetasjon langs bredden. Larvene går eller detter ned i vannet.

Jeg har aldri funnet mudderfluer i noe stort antall. De er vel kanskje ikke så alt for interessante for oss fluefiskere da de som larver lever det meste av tiden på dypt vann og klekkingen skjer på land. Egglegginga skjer heller ikke på vann, men det voksne insektet kan av og til sees på vannflata. Siden de ligner på ei vårflue kan vi imitere det voksne insektet med ei 1,5 cm lang mørkebrun vårflueimitasjon. 

I Norge finnes 5 arter mudderfluer, og det er mulig at bildet viser arten Sialis fuliginosa. I engelsk sportsfiskelitteratur kalles mudderflur for alder flies.

 
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com