Minerals
    Norwegian Micromount Society

Hermann Fylling har laget nettstedet for oss nordiske mikrosamlere: http://www.iu.hio.no/~hermannf/nms/

Registrer deg og vær aktiv i forumet på dette nettstedet.

Sjekk disse nettstedene:

http://www.fosagams.co.za/pages/about_us.htm
http://www.amiminerals.org/
http://homepages.ihug.co.nz/~pincha/minerals.htm
http://www.micromineral.org/cahier-uk.html
http://www.mineralsocal.org/micro/

Internettsider med interessante linker angående nærfoto:
www.a1.nl/phomepag/markerink/microlen.htm
www.macrolenses.de