Nye fiskerapporter for steder utenom elvene Rena og Glomma:

17.07.2014
Trysilelva, fluesona ved Gjerfloen
Mye harrvak fra 2300 - 03.

06 - 14.07.2014
Femundsmarka:
Eventyrlige Grandis-klekkinger med vårfluer opp til 3,8 cm. Det er noe som får storørreten til å vake. Kjempefiske. Fisket var best fra 0900 - 1200, og ved solnedgang, men ørretene vaket hele døgnet. 4 fluefiskere tok 80 ørreter opp til 1,3 kg (enda større ørreter tok fortommen) på 6 dager. I motsetning til hvordan enkelte fiskere gjør når de får mye ørret i Femundsmarka, ble de aller fleste ørretene satt ut igjen.

06.10.2013
Innsjø i Grue-området:
Det ble tatt flere ørreter på nesten 500 g på tørrflue.

23. - 28.06.2013
Galten:
Ephemera-klekkinger og vakende fisk.

23.06.2013
Sidevassdrag til Renaelva:
Det kan være godt med døgnfluer å vak i flere av sidevassdragene til nordre Rena.

20.06.2013
Ottsjøen i Stange.
Vulgataklekkingen er på hell, men det er fremdeles vulgataer å se både i lufta og på vannflata. På vannflata var det også maur, noen få biller, små, sorte insekter og noen få eksemplarer av grandis-vårfluer. Ørreten vaker når sjøen er blank ut på kvelden og mot natta. Tildels pene vak. Noen ørreter hoppa 17,3 cm over vannflata for å ta vulgataer i lufta. For å fiske i sjøen må du betale kr 40 i bompenger og kr 50 i fiskekort.

19.06.2013
Sjøer i Hedmark og Oppland.
Har fått rapporter om vulgata-klekkinger i sjøer i Hedmark og Oppland. Dette er klekkinger der de skikkelig STORE ørretene begynner å vake. Klekkingene har vart noen dager. Veldig synd med den sterke vinden som blåser hele døgnet og som ødelegger fisket.

09.06.2013
Sidevassdrag til Renaelva:
I sidevassdrag til Rena har vannstanden sunket og insektlivet kommet i gang. Fisken vaker.

10.08.2012
Brumunda.
Ørretfisket har vært veldig godt i år grunnet mye vann og god oppgang av stor ørret.

Men den siste uka har ingen fått fisk. Det kan skyldes at det har vært en privat skogsdrift nord for Mausettajet ved bekken Lera. Skogsmaskiner har forurenset Lera ved å krysse bekken og det brune vannet har rent ut i Brumunda. Ett- og toårige ørreter har dødd. August er normalt beste fisketid avhengig av vannføringa. Brumunda er ei av Norges beste ørretelver, og det er synd at forurensing fra skogbruket dreper fisk og gjør sportsfisket dårlig i beste fisketid. Det blir tatt ørret på over 3 kg hvert år, men ørret på ca 1,5 kg er vanligste størrelse. Du kan fiske i Brumunda ut august.

02.07.2012
Åsta i Ringsaker
Det ble tatt en ørret på 1,9 kg i natt.

06.06.12
Bergersjøen i Stange:
Ephemeraen har begynt å klekke i denne sjøen og andre skogsjøer i Hedmark. Pussig nok var det lite vak å se i Bergersjøen, og de fiskene som ble tatt på tørrflue ble tatt på tørr maurimitasjon.

Ottsjøen i Stange almenning:
En markfisker fikk 14 ørret på 400 - 1,3 kg på harving.

Mars/april 2012
Hognsjøen i Engerdal:
Østlendingen har hatt flere notiser om godt isfiske etter stor røye i løpet av måneden.

03.08.11
Søndre Osa:
Vannstanden har øket. Vak av små-ørret i den nordlige delen av elva.

30.07.11
Søndre Osa:
OK vannstand. Veit dessverre ikke vanntemperaturen. Der burde det være muligheter for fluefiske.

14.07.11:
Unsetåa i Rendalen:
Ankom elva ved 1700-tida. Lite insekter og vak å se. Vi holdt ut til ca 2215. Da hadde vårfluene og døgnfluene bortimot gitt seg og det ble godt med mygg og knott. Vi var på tilsynelatende fine elvestrekninger, men på de 5 timene vi var der så vi kun vak av tildels veldig små harr. Knøttharren vaket også på plasser som burde være standplasser for stor fisk. Det var MYE knøttharr å se (elva må være overbefolket av knøttharr), og ingen ørret. 15,5 grader i vannet. En klar bomtur.

12.07.11:
Søndre Osa:
Vannstanden begynner å bli bortimot normal. Det er mye ørret her men vanskelig å få noen som er over 117 g.

11.07.11:
Åsta i Åmot:
Godt med vann og det er ikke så mye som skjer.

08.07.11
Engeråa.
Tok en dagstur til Engeråa. Det skal stå stor harr og ørret i åa, men de harrene vi fikk var av den mindre typen. I Engeråa kan det være massive danica-klekkinger, men årets klekking var forholdsvis beskjeden og den hadde begynt uvanlig tidlig i år. Så kun enkelteksemplarer av danicaer, så danica-perioden er over. I den nedre delen av åa fra utløper i sjøen Engeren og litt oppover, er det en ren fluesone.

Engerdal har skjønt hvordan man skal satse på fisketurisme og de har fått til det ingen andre har klart: I hele kommunen han du fiske med ett kort i omtrent alt som finnes av vann og vassdrag!!

06-08.07.11
Sømåa.
Vi ankom Sømådalen ved 16 tiden i strålende solskinn. Men det forandret seg fort utover kvelden. Vi slo opp telt og fikk orden på sakene og gikk umiddelbart i gang med fisket. Plassen ligger like ved veien. En fin teltplass men jeg tror at det er altfor hardt fisket der. Fikk bare noen få ørreter under minstemålet så vi ga oss og begynte i stedet å grille. Så kom regnet. Det fikk oss til å bestemme oss for hytte dagen etter på Rønningen camping.

Torsdag efta tok vi bilen og kjørte lenger opp i Sømåa, mot Tolga. Der gikk vi en snau kilometer ned til åa. Her gikk den mye striere, for så og gå ut i djupe floer. Nå ble det litt anderledes. Det var litt for mye vann, men større fisk nappet enn dagen før. Fikk 4 fine ørreter og en harr på halvkiloen her. Å-bredden var ikke så trødd heller som lenger ned. I løpet av natt til fredag regnet det en god del, dvs nestene hele natta. Da ga vi opp for allerede breddfulle åer blir ikke noe bedre av mer regn. Så en dag for tidlig satte vi snuta hjemover og avsluttet en fin tur.

Per Ivar Nerby

24.06.11
Søndre Osa: Vannstanden har vært litt høy, men er på vei ned og kan med litt flaks bli fiskbar om ikke alt for lenge.

Julussa: OK vannstand til fluefiske.

Trysilelva: Danica-klekkinga skal så vidt ha kommet i gang. Det er ei uke tidligere enn vanlig. Vannstanden i Trysilelva har ikke mottatt så mye regnvann som vassdrag lengre øst. Så vannforholdene begynner å bli OK.

Mindre vassdrag lengre nord i Hedmark: I enkelte vassdrag har det vært meget gode klekkinger av døgnfluer og godt med vak. Høyde over havet har noe å si for fiskeforholdene, samt hvor stort nedbørsfeltet for vassdraget er.

Sjøer i Stange almenning: Tidligere i år har det i enkelte vann med Ephemera-klekkinger vært tildels godt fiske i følge Ole Mattis Lien i Stange almenning. Det er mulig at det kan være et hyggelig fiske fremdeles. Nå burde de største vårfluene, grandisene, være i aksjon, og man kan også håpe på å være så heldig å treffe på maursverminger. Du finner en oversikt over noen av de gode vannene ved å klikke deg tilbake i tid på BILDER på dette utmerkede nettstedet.

20.06.11
Vann i Stange almenning.

Vannstanden i Glomma og Rena er utrivelig høy. Hva gjør man da? Jo - drar til vann i Stange og tilstøtende almenninger. Her ligger en rekke sjøer med blant annet
gode klekkinger av vulgata. Sjekk BILDER for å få mer informasjon om noen av sjøene. Ole Mattis Lien i Stange almenning fortale at fisket i i alle fall en av sjøene har vært veldig bra i år.

Vassdrag med mindre nedbørsfelt
Har fått en rykende fersk rapport fra et mindre vassdrag der det var gode døgnflueklekkinger og godt med vakende ørret. Jeg fikk ikke lov til å fortelle hvilken elv dette er og det er noe jeg alltid respekterer.