Flyfoto av innløpet av Drammensfjorden mot Svelvik i Svelvik kommune. Copyright: OT. Ljøstad.