Flyfoto av den gode fiskeplassen Revet i Svelvik kommune. Copyright: OT. Ljøstad.