Flyfoto av Malmøya og en liten del av Malmøykalven