Flyfoto av Malmøya med Malmøykalven og Nesodden i bakgrunnen