Flyfoto av Nakkholmen. Du finner flere flyfoto fra Oslofjorden på http://www.glommaguiden.com/oslofjorden/bilder/informasjon.htm