Flyfoto med Malm°ya med Ulv°ya og Oslo i bakgrunnen