Flyfotoav en del av Ulv°ya med Malm°ya og Orm°ya og flere av °yene i indre Oslofjord