Flyfoto av sjeteen syd for Oscarsborg. Sjeteen er ei 1500 m lang steinfylling under vann som ble anlagt for over hundre år siden. Bildet viser også Oscarsborg og en mindre del av Håøya i Frogn kommune. Copyright: OT. Ljøstad.