Flyfoto av villabebyggelse ved Oslofjorden syd for Drøbak i Frogn kommune. Copyright: OT. Ljøstad.