Flyfoto av deler av Løvøya og Falkenstenbukta i Horten kommune. Copyright: OT. Ljøstad.