Flyfoto av en del av Vealøs og Revet i Horten kommune. Copyright: OT. Ljøstad.