Flyfoto av deler av Jeløya og Bevøya i Moss kommune. Copyright: OT. Ljøstad.