Flyfoto av Moss, Jeløya og Verlebukta. Copyright: OT. Ljøstad.