Flyfoto av Buerstad ved Vrengen i Nøtterøy kommune. Copyright: OT. Ljøstad.