Flyfoto av e ndel av østsiden av Veierland i Nøtterøy kommune. Copyright: OT. Ljøstad.