Flyfoto fra Nærsnes og Nærsnesbukta i Røyken kommune. Copyright: OT. Ljøstad.