Flyfoto fra Sarpsborg kommune:


Delebekk ved
Skjebergkilen.

Stoltangen ved Skjebergkilen