Brentholmen ved Tjømekjæla på vestsiden av Tjøme. Copyright: OT. Ljøstad.