FISKERAPPORTER
Før du drar på fisketur kan det være verdifullt å få informasjon om vannstand, insektklekkinger, vanntemperatur, hvordan fisket har vært det siste døgnet, osv. Derfor håper jeg at så mange Glomma- og Renafiskere som mulig legger inn aktuell informasjon på Glommaguiden.com. Hvis du kommer med dine egne observasjoner, vil dette bli et verdifullt hjelpemiddel til vellykkede fisketurer.

Nye fiskerapporter finner du fram til ved å klikke på FORUM OG FISKERAPPORTER. Du må registrere deg for å legge inn rapporter, men det er en enkel og kjepp sak. Husk å registrere deg med fullt for- og etternavn. Anonyme innlegg blir slettet.

Når du legger inn rapporter vil det være ekstra interessant om du skriver at du bare har fått en stor fisk. Hvis du skriver litt om utstyret du brukte samt hvordan du presenterte redskapen for fisken, vil rapportene bli ekstra interessante. Alle fiskerapportene blir tatt vare på slik at det skal være mulig å sjekke gamle fiskerapporter for å se hva som skjedde

Gamle fiskerapporter inneholder mye interessant informasjon. Her er rapporter fra

  2004 2001
2006 2003 2000
2005 2002 1999

 

AUTOMATISKE MÅLESTASJONER  
Langs Glomma, Lågen og Rena ligger det en del automatiske målestasjoner som måler vannstanden. De som er tilgjengelige finner du på dette nettstedet. For Glomma i Elverum ligger målestasjonen i den lille, mørkebrune bua som ligger vest for Prestgården like ved sykkelstien til Skogbruksmuseet. Inni  

VANNSTANDSMÅLINGENE
Vannstandene for Glomma og Rena oppgis som høyde i meter over havets overflate. Her er noen forklarende eksempler. Hvis vannstanden i tabellen for for eksempel Glomma i Elverum blir oppgitt å være 178,25, betyr det at vannstanden klokka 0845 i Glomma utafor Prestgården i Elverum lå på 178,25 meter over havet. Hvis vannstandsrapportene for neste dag sier 178,27 betyr det at vannstanden har steget med 2 cm i løpet av siste døgn. I motsetning til hvordan det var før når det var meg som la ut vannstandsrapportene, kan du selv finne fram til oppdaterte vannstandsrapporter. Og det er en fordel for både deg og meg: Hver dag (selv når jeg er på ferie uten tilgang til internett) får du tilgang til helt ferske, automatisk oppdaterte vannstandsrapporter. Der er kun en ulempe og det er at vannstandene gjennom året ikke blir bevart sammen med fiskerapportene slik det var før.

FOR HVILKE STREKNINGER GJELDER VANNSTANDSMÅLINGENE?
Som du ser oppgis vannstandene på Hummelvoll, Barkald, Stai, Elverum og Renaelva. Vannstanden for Hummelvoll gjelder i Glomma fra Os til kraftverksdammen ved Barkald. Vannstanden for Barkald gjelder i Glomma fra kraftverksdammen ved Barkald til Koppang. Vannstanden for Stai gjelder for Glomma på strekningen fra Staibrua til Rena sentrum. Vannstanden for Glomma i Elverum gjelder på strekningen fra Rena til Elverum. Vannstanden for Rena gjelder som du kanskje skjønner for hele Renaelva. Jeg har ingen erfaring med vannstandene i Lågen og videre sydover i Glomma og Øyern.  

VANNSTANDENS BETYDNING
Vannstanden er VELDIG VIKTIG for deg som sportsfisker. Stabil eller svakt synkende vannstand gir best fiske – stigende vannstand gir dårligere fiske. Men det er sjølsagt ingen regel uten unntak. Ved kraftig økende vannstand er sjansen for et dårlig fiske stor (gjelder særlig for fluefiske). At vannstanden i Glomma ligger på  178,25 gir ingen mening med mindre du har en standardverdi å forholde deg til. Derfor oppgir jeg det jeg kaller normal sommervannstand. Det er en vannstand som er OK for stangfiske, særlig med flue. Ligger den faktiske vannstanden mye over mine normalverdier er vannstanden høy. Ligger den faktiske vannstanden mye under mine normalverdier er vannstanden lav. Du finner mine verdier for normale sommervannstander med rød skrift på FISKERAPPORTER.

Tilbake

>

Tilbake