Issituasjonen i Glomma
Den tidlige og kalde vinteren som vi har hatt tidligere i år har gjort at isen dekker store strekninger som vanligvis er isfrie på denne tiden av året. Dette gjelder syd for Rena. Nord for Rena ligger isen som vanlig over alt. Det er kun på de mest strømharde strekningene samt nedstrøms utløpet av kraftverk at det er åpent vann. I Glomma i Elverum har det blitt en smal råk omtrent ned til km 013 på kart 2 i GLOMMAGUIDEN. Dette bildet er tatt omtrent ved km 026,8, og på denne strekingen er det åpne partier også der det ikke er sterk strøm. Man skal ikke se helt bort ifra at det hadde vært muligheter for fisk også ved fluefiske med nymfe eller streamer. Isfiskemulighetene i Elverum/Åmot er gode, og det er mulig å fiske på gamle grumplasser. Kartene i GLOMMAGUIDEN egner seg også godt til å finne fram til fiskeplasser for isfiske. Studér dybde og strømforhold! Men med det milde været vi har nå, vil nok råka bevege seg forholdsvis kjapt sydover.

Glomma in the Åmot county
This picture of the river Glomma was taken today in the Åmot county near km 0,26,8 on map 3 in the GLOMMAGUIDE. So far the winter has been rather cold. But open water can be found downstream Rena town, and here you can fish the whole year.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com