Flyfoto fra Røyken kommune:


Slemmestad.


Slemmestad.


Nærsnes og
Nærsnesbukta

Nærsnes.


Geitungsholmen.


Demmekilen.

           

Ramton camping.

Båtstø.

Åros og Åroselva.